Gods hart is voor jou. Laat die uitspraak geen cliché of algemeen goed zijn. Bekijk het nog een keer. Laat het goed tot je door dringen. Omarm dit goddelijke mysterie en schijnbare contradictie. God is een op zichzelf staande Triniteit, die niets nodig heeft. Hij is zichzelf. God heeft jou niet nodig. Je voltooit niets in God – hij is voldoende compleet. En toch… Gods hart is voor jou.

Maar waar is je hart voor? In de hele Heilige Schrift wordt naar Gods hart en liefde verwezen en geïmpliceerd. Mensen vertellen dat de hele Schrift één groot liefdesverhaal is – Gods liefdesverhaal – over ons. Het hart van God is ons gegeven. De beeldspraak roept de vraag op, wat bedoelen we precies als we over Gods hart praten en hoe verandert dat begrip ons?

Het “Hart van God.” Is een ‘hart’ van een persoon. Een persoon kan zeggen dat hij je wilt helpen, maar misschien is hij in het hart alleen op geld of winst gericht. Woorden kunnen iets ding zeggen, maar iemands hart openbaart iemands ware intenties (Mattheüs 6:21). Omdat God liefde is, is Gods hart altijd gericht op liefde (1 Johannes 4: 8). En deze liefde wordt ons gegeven als Zijn genade. Wij verdienen dat niet en we kunnen het niet verdienen (Johannes 15:16).

Dit thema roept ons als eerste op om dieper in het mysterie van Gods hart en Gods liefde te duiken door ons hart aan hem toe te vertrouwen (Filippenzen 4: 7). Een specifieke manier waarop we onszelf uitdagen om het hart van God te leren, is door een diepere studie en gebed met de Heilige Schrift. Gods Woord openbaart Gods hart – St. Gregorius de Grote schreef ooit in een brief: “Leer het hart van God in de woorden van God.” Waar zijn onze harten op gericht?

Wanneer we het hart van God leren kennen door te bidden en de Schrift gaan bestuderen, moeten we antwoorden. Liefde vereist een reactie. Als iemand je vertelde dat ze van je houd, is wat je daarna doet je antwoord. Je kunt zeggen: “Ik hou van je terug”, of “Ik hou niet van je”, maar zelfs zwijgen en weigeren iets te zeggen is een reactie. Als we worden geconfronteerd met liefde voor God in het hart van God, hoe zullen onze harten dan reageren?

Onze hoop is dat, door dit thema gebedsvol aan te gaan, ons hart een hart zou worden dat op God jaagt. We zullen bidden dat onze harten kunnen zijn zoals Koning David:

“[God] verwekte David als hun koning; van wie hij getuigde en zei: ‘Ik heb in David, de zoon van Isaï, een man gevonden naar mijn hart, die al mijn wil zal doen.’ ”
(Handelingen 13:22)

Op een dag zal het licht van God de richting en intentie van ons hart openbaren (1 Korinthiërs 4: 5). Mogen we achter Gods hart aanjagen … alleen om te beseffen dat God, in Zijn oneindige genade, ons veel langer achterna zit.